Politika kvality

Vedení společnosti NIARA s.r.o. se zavazuje ve spolupráci se všemi svými zaměstnanci uspokojit své zákazníky tím, že nabízí produkty, které splňují nebo překonávají mezinárodní standardy a s co nejrychlejším dodáním, přičemž nadále zůstávají konkurenceschopné.

Pro zajištěni tvorby, udržování, rozvoje a trvalého zlepšování systému managementu kvality ve společnosti NIARA s.r.o. je stanovena následující politika kvality, která je vhodná pro účely a kontext společnosti a podporuje její strategické zaměření:

  • základní orientaci společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení spojovacího materiáluutahovacích zařízení a těsnění,
  • společnost se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňující kvalitu prováděných služeb,
  • společnost neustále vytváří potřebné organizační a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému managementu kvality,
  • trvalým cílem společnosti je neustále zlepšování činnosti a zabezpečování kvality poskytovaných služeb,
  • významnou spoluúčast na poskytování naších služeb mají dodavatelé služeb, proto s nimi bude společnost rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci.