Menu Zavřeno

QRP služby pro Automotive

Třídění a rework

 • Vizuální kontrola a třídění dílů vč. použití optických zařízení
 • Prověření funkce pohyblivých dílů vč. měření silových veličin a momentů, popř. elektrických hodnot
 • Korekce, úpravy a mechanické opracování dílů s odchylkou od specifikace
 • Čištění, konzervace, popř. balení dílů dle požadavků zákazníka

Materiální vybavení

 • Ruční řezné a brusné nástroje, lupy, endoskopy, sdružená elektrické měřidla(V/A)
 • Posuvná měřidla, kalibry, tvarové/prostorové šablony
 • Obráběcí a tvářecí stroje
 • 3D měřící zařízení ZEISS

Metodika a dokumentace

 • Zpracování postupů na opravu pro každou jednotlivou zakázku ve shodě s QAS zákazníka
 • Dokumentace znaků, hodnot a veličin pro celý rozsah provedení, archivace dle typu a povahy dílu
 • na dobu podle požadavku zákazníka

Místo provedení a reakční čas

 • Dle povahy a druhu neshody  přímo u zákazníka nebo externě v prostorách dodavatele služby
 • Schopnost reagovat na požadavek zákazníka do 30minut v cyklu 24 hodin x 7 dnů vtýdnu

Lidské zdroje a kompetence

Tým motivovaných a kvalifikovaných pracovníků, kteří procházejí pravidelným školícím a tréninkovým procesem

Každý operátor vlastní kvalifikační průkaz (skill matrix), prokazující příslušnou úroveň odbornosti

Skladba klíčových odborností pro QRP :
Inspektor kvality
Supervizor
Resident inženýr
Technik měřícího střediska
Externí projektový manager
Outsourcing manager

Společnost Niara disponuje aprobovaným personálem poskytujícím školení a odborný výcvik pro oblasti Lean Production, Lean Management, Lean Procesy a ProjektManagement.
Součástí může být personální podpora při aplikaci v dílenských podmínkách klienta formou Oursourcing managementu

Měřící středisko Niara poskytuje možnosti outsourcingu 3D měření a přímou aplikaci procesu vzorkování pro subdodavatele i finálního zákazníka v rámci procesů PPAP/APQP

Metodika a procesy

Aplikace „Lean Managementu“ a principů QM Systému při přípravě podkladů a dokumentů pro realizaci QRP u zákazníka z úrovně techniků a managementu dodavatele

Závazné uplatnění „Lean“ procesů a nástrojů všemi operátory při realizaci QRP zákázek

Hlavní aplikační metody a nástroje :
8-D report
5S
FIFO
Poka-Yoke
SW – standardizace/unifikace pracovních postupů
SPC
7 druhů ztrát

CIP – principy trvalého zlepšování

Průběh přípravy a realizace zakázek dle struktury a principů PRINCE2-ProjektManagementu v rozsahu zadavatel – zákazník vč. organizačního, technického a finančního vyhodnocení.

Archivace dokumentace Obchodních případů vč. všech povinných dokumentů pro QS, EMS, H&S, případně dalších dle specifických požadavků zákazníka.