Menu Zavřeno

Akreditovaná 3D měřící laboratoř- zakázkové měření

Nabízíme nezávislé akreditované komerční 3D měření s využitím nejnovějšího hardwaru a softwaru na stroji vysoké přesnosti a spolehlivosti fa. ZEISS . Změříme Vaše výrobky, díly, přípravky  podle dodaných výkresů a měřících standardů.

Naše laboratoř provádí tyto druhy měření a je schopná zajistit:

 • měření geometrických veličin (délka, úhel), úchylek tvaru a polohy
 • CNC 3D měření, měření obecných tvarových ploch proti CAD modelům
 • digitalizace obecných tvarových ploch
 • tvorba měřicích programů pro CNC souřadnicové stroje v SW Calypso
 • metrologické ověření měřicích a tetovacích přípravků
 • konstrukční poradenství
 • návrh a výrobu měřicích a testovacích přípravků – pro 3D měření, clock- měřidla
 • vypracování kontrolní zprávy
 • školení a doškolování SW Calypso

Přístrojové vybavení

CONTURA G2 RDS – souřadnicové 3D měřící CNC zařízení

 • Souřadnicový 3D měřicí CNC stroj CONTURA G2 RDS umožňuje měření výrobků v celé rozměrové paletě s dostatečnou rezervou v přesnosti měření vzhledem k definované odchylce MPE_E=(1,9+L/300)µm, MPE_P = 1.9 µm.
 • Nenajdete univerzálnější technologii než RDS, která je nejlepší otočnou hlavou ve své třídě. RDS se může natáčet v rozsahu 360° s natáčecím krokem 2,5° a je schopna snímat ve 20 736 polohách.
 • Prováděná měření mohou být vztažena buď k hodnotám předepsaným klasickým výkresem a nebo k modelu, který byl vytvořen a uložen v podobě 3D elektronického souboru.
 • Měřicí senzor VAST XXT v kombinaci s otočnou hlavou RDS zajišťuje vysoce přesné skenování.
 • Technické parametry
  Měřící prostor
  x = 1000 mm
  y = 1600 mm
  z = 600 mm
 • Odchylka
  MPE_E=(1,9+L/300)µm, MPE_P = 1.9 µm
 • Nosnost stolu
  1 500 kg
 • Software
  Zeiss Calypso
  Přímé rozhraní pro CAD
  Rychlé generování jednotlivých hodnot
  Převzetí tolerancí rozměrů a polohy
  Spolehlivý průběh měření díky simulaci
 • Počítačový model
  Měření podle počítačového modelu. Ovládací software 3D měřicího stroje zpracuje soubory ve formátu IGES, VDAFS, DXF, STEP a formáty výrobců různých CAD systémů např. CATIA V4/V5, ProE.
 • Vyhodnocení
  Celkové zobrazení výsledků
  Specifické zobrazení výsledků podle požadavků uživatele
  Rychlý výstup protokolu